PrevádzkareňStorm KK s.r.o.
Hviezdoslavova 17
060 01 Kežmarok


: 052/4685 759
: ma@storm.sk

SídloStorm KK s.r.o.
Hviezdoslavova 17
060 01 Kežmarok 1

: 36496529
: 2021861292
: SK2021861292
Obch.reg.okr.súdu Prešov, odd.:Sro,vl.č.15251/P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96