Predajca

Názov:Storm KK s.r.o.
IČO:36496529
DIČ:2021861292
IČ DPH:SK2021861292
Mesto:Kežmarok
PSČ:060 01
Adresa:Hviezdoslavova 17
Telefón:052/4685 759
E-mail:ma@storm.sk
Kontakt:Martin Martinko
Obch.reg.okr.súdu Prešov, odd.:Sro,vl.č.15251/P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96